View Single Post
Tipper det var ment prøver for å avdekke rus. Det er vel vanlig å ta en rekke blodprøver under utredning, men ikke nødvendigvis for å avdekke rusmidler.