View Single Post
Jeg ble utreda men har ikke avgitt blod eller urinprøve (enda). Har også rusbruk i journalen men når jeg skal videre til vudering for om jeg skal få prøve ut medisin regner jeg kanskje med at jeg må men det var veeldig forskjellig ifølge han som utreda meg. Noen kan nekte totalt om du har historikk med rus, vet ikke hvordan det er med deg? Men nei, de tar nok ikke det ved første møte, men først etter en diagnose er klar og du skal medisineres.