View Single Post
Grenseverdier er allerede satt og de ble revidert i 2021 av mørland og co
Ref
"Revidering av «forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m.» Rapport fra referansegruppe mai 2021"

THC omregnet til promille består i samme grad som først bestemt i 2012.

Med andre ord du er fucked, hvis du ikke er forberedt å kjøre saken hele veien til Høyesterett.

Kontakt elden advokatbyrå først som sist, han er den som har absolutt best kunnskap i disse typer saker og gjør som du blir rådet til.

Freakforum er synse og følelsebasert sted å ta opp juridiske råd, dette gjelder ditt liv og virke