View Single Post
Sitat av Chronic420 Vis innlegg
Som moret og Realist1 skriver er de tre ganske like, og hvilken grad du tar har faktisk ikke så mye å si når du søker jobb. Jeg ville prioritert dem etter høyest snitt. Har ganske mye å si hvem du studerer med.
Vis hele sitatet...
Mener snittet er ganske likt på alle ca. 4,5 i snitt i alt