Tråd: Tramadol
View Single Post
Ta 3 stk

Visst du røyker bønne i tillegg blir du helt blaast avgarde

Jeg personlig liker aa ta alt fra 3-7, men smart aa sette grenser for man blir fort avhengig!