View Single Post
«Joo-jeok»
Nichotin's Avatar
nFF Crew
https://musicforprogramming.net/ har ganske mange lengre sett. Verdt å sjekke ut. Funker for andre ting enn programmering også.