Tråd: Kuttet cola
View Single Post
KOKAIN
Det er beslaglagt ca. 49 kg kokain fordelt på 1 452 beslag. Antall beslag er 5 % lavere enn i 2019 og følger den
generelle saksnedgangen. Beslaglagt kvantum er imidlertid vesentlig mindre enn det som har vært vanlig de
siste årene. Vi må tilbake til 2011-2012 for å finne tilsvarende små mengder.
I Europa har både antall beslag og beslaglagt mengde kokain vært økende de siste årene, og kokainbruk er
rapportert å bli mer vanlig6. I 2020 meldes det imidlertid om nedgang i bruk av kokain i flere land på grunn av
koronarestriksjoner. Nedgangen knyttes ikke til redusert tilgjengelighet, men til stengte utesteder og klubber og
til restriksjoner som begrenser sosialt samvær
. Tilsvarende nedgang i kokainbruk kan foreløpig ikke leses ut av
de norske beslagstallene.
I tiårsperioden 2006-2015 lå gjennomsnittlig styrkegrad i kokain stabilt rundt 34 %. Deretter økte styrkegraden
betydelig de neste fire årene til 60-65 %. Foreløpige tall for 2020 viser variasjoner fra 8 til 95 %, med et
gjennomsnitt på 50 %. Det er lavere enn i 2018-2019, men på samme nivå som i 2016-2017.

Politiet.no
Vis hele sitatet...
Står på politiet.no om du googler kokain renhetsgrad. Der har de en enda mer omfattende statistikk med over 1400 beslag. Median 50%
Laveste var 8% og høyeste 95%
Sist endret av KjemikalieX; 14. oktober 2021 kl. 16:45. Grunn: sitat+dobbelpost