Tråd: Trusler
View Single Post
Mad Scientist
Nizada's Avatar
55
Ikke nøy deg med å ignorere det.
Først sjekk brevet for fingeravtrykk. Gå så til horen du var med og prøv å få informajon fra henne mens hun er alene, er du smart nok kan du lure henne til å si noe dumt så det er lurt å ha en lydrecorder. På et tidspunkt grip tak i hånden hennes mens du holder et element som legger av fingeravtrykk, og legg det kjapt i en lomme eller lignende som ikke kompromiserer fingeravtrykket. Dette kan du bruke senere for å se om de matcher.
Forklar så til horen at om "hun" fortsetter med å true deg vil det få konsekvenser, og at om noe skjer med deg vil hun bli annmelt som direkte skyldig/medskyldig og kan bli satt i fengsel i 6 år. Pass på at hun ikke har gjengmedlemmer i nærheten, og stikk av om noen begynner å oppføre seg truende.

§ 331. Grov utpressing

Grov utpressing straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om utpressingen er grov skal det særlig legges vekt på om den
a) gjaldt en betydelig verdi,
b) var nøye planlagt,
c) var foretatt overfor en forsvarsløs person,
d) har medført særlig store påkjenninger,
e) har pågått over lengre tid, eller
f) av andre grunner er av en særlig farlig eller samfunnsskadelig art.