Tråd: Trusler
View Single Post
Ser ut som det er brukt forskjellige mottaksadresser på brevene som er sendt ut.
Tviler sterkt på at de er helt tilfeldig sendt ut.