View Single Post
docx (som har vært standardformat siden Word 2007) er bare zippet xml. Så du kan prøve å pakke den ut med f.eks. unzip og se om xml-dokumentet er lesbart. Om det er det kan du hente ut innhold, men må fort fikse all formatering på nytt