View Single Post
Forsøk koble den til en ekstern skjerm og se om det er noe liv i maskinen.
Er det det kan du jo gå videre og åpne den for å se om f.eks skjermkabel kan ha løsnet.