View Single Post
Selv om du har høy toleranse for den angstdempende effekten, har du ikke toleranse for de negative bivirkningene av benzodiazepiner. Ikke ta for mange, da du risikerer å slutte å puste. Uten at jeg kan gi deg noe eksakt antall piller som vil ta knekken på deg. Lykke til!!!