View Single Post
Du har tatt bryet med å montere ut motor samt å levert vraket til hugger'n ?
Neimen - du skulle krevd han for 1000kr i omkostninnger og arbeit! Eller minst 10-20 gratis kebab

men hver gang jeg er i kontakt med ikke vestlige prøver de å svindle
Vis hele sitatet...
Huffda, ja en helt annen kultur ....