View Single Post
Det er enkelte som får DP av lite bruk av cannabis. Det er ikke nødvendigvis prat på misbruk.