View Single Post
Har nå prøvd sopp...
Sopphuet's Avatar
239
Jeg tenker at selv om cannabis kanskje får folk til å oppleve en form for DR/DP, så er det ikke noe argument for å holde det ulovlig. Men heller et argument for å lovliggjøre det. THC nivået i enkelte batches er skyhøyt nå enn det en gang var. Så sånn sett så vet ikke folk hva de får i seg. Det hadde derfor vært langt mer hensiktsmessig å lovliggjøre det slik at det kan bli iverksatt regulering og oppfølging blant de som faktisk føler de opplever former for DR/DP.

En ting skal være sikkert. Det at det er ulovlig fører til mer kriminalitet, hvitvasking av penger, urenheter og svindel. Samfunnet tjener bare på å legalisere noe sånt som cannabis ovenfor å ha det bannlyst.