View Single Post
God når det gjelder
Carmex's Avatar
Hva vet de om det fks var første gang du røkte?
Du krysset av på riktig