View Single Post
Folk med adhd reagerer annerledes enn mange andre. Men de har også variasjon seg imellom. Som andre her peker på er det dosering, personlighet og toleranse sitt å si også.