View Single Post
Det er naturlig at risikoen for skade øker ved økt bruk/ misbruk. Jeg synes ikke at det er spesielt relevant i syn av legalisering. Kanskje om så enda et argument for det, slik at vi enklere kan snakke åpent og lære om bruk/ misbruk og potensielle skadevirkninger.