View Single Post
Om du sliter psykisk så blir cannabis ofte en flykt fra det som du egentlig bør konfrontere av dine "indre demoner". Mater du dem blir dem blir de glade og holdes i live. Det dannes og et miljø som gir grobunn for vekst av enda flere "demoner". Sulter du dem ut, skriker dem og vil herje inne i deg til de de blir utmattet i ett med at du konfronterer dem. Noen takler det likevel bedre en andre, men til felles har de aller fleste som missbruker et eller annet rusmiddel at de alltid finner en unskyldning til og fortsette bruken. Ofte er det bruken i seg selv som er skyld i problemene de "selvmedisinerer" seg for. En hovedregel innen rusbruk er og heller bruke rusmidlene i stedenfor at de bruker deg. Når du ikke lenger har kontroll, har du tapt. Personlig anbefaler jeg heller yoga, meditasjon, eller trening, fremfor minste motstands vei. Alle mennesker sliter på forskjellige arenaer.