View Single Post
Sitat av Dr.PsyceliumX Vis innlegg
Slipper man toll ved å bestille til post restante?
Hvis det er snakk om større pakker i volum til verdi av et par tusen, som helt tydelig er verdt mer enn tollgrensa.. Er det da best å bestille til post restante?
Vis hele sitatet...
Nei, man slipper ikke toll på denne måten. Pakken skal fremdeles passere vår grense, og der er det toll.