View Single Post
Nei, det kan ta noe tid. Hvilket land bestilte du fra?
USA, Nederland og UK er høyrisikoland å bestille fra når det gjelder vestlige land...
Kratom er det vel nesten bare Nederland og US som man kan bestille fra...