View Single Post
ArbeidsledigProletar
Skremmende utvikling? Utviklinga går jo motsatt vei. Dette er ikke holdninger det blir mer, men mindre!