View Single Post
En av kriteriene for å få innvilget forsikring er at du gir dem fullmakt til å sjekke din journal.