View Single Post
ArbeidsledigProletar
Det er jo først NÅ virkelig assimileringen skjer. Jeg tenker i litt større skop enn deg, vil jeg tro. Altså, jo strengere vi er i asylpolitikken, dess sterkere står den ytterligående islam.
På en annen side, drar vi dem inn i "det gode selskap", hjelper de her, OGSÅ der de er, så kanskje sjansen for at de faktisk kan bidra andre veien mye større. De er bare andre individer født i et annet sted.

Men en kultur i utvikling vil ALLTID ha voksesmerter og det tar TID. Vi snakker generasjoner.

Jeg tror netto lidelse for hele menneskeheten blir langt lavere mot at vi hjelper så langt det over hodet er mulig.
Da påvirker vi "dem" i positiv retning mye raskere.
Kanskje de like sekulære som oss om tre generasjoner heller enn ti.
Vi har det nesten litt for godt her oppe, for vår egen mennesklighet, politikken vi ønsker å føre er kald.