View Single Post
Gyps africanus
vidarlo's Avatar
Sitat av Intervett Vis innlegg
Jeg påstar altså ikke at at litterarturvitere og historikere flest tror at Shakespere ikke skrev shakespeare. Håper du ser forskjellen nå...
Vis hele sitatet...
Det framstår ikkje som anna enn hårkløyving. Når du skriv at det ikkje er mange litteraturvitarar og historikarar som trur at Shakespeare skreiv Shakespeare ("men det er nok ikke mange historikere og litteraturvitere som tror på Shakespeare.") så er det ikkje rom for å tolke den setninga som at majoriteten trur.

Til no har du fossrodd, men kva med å legge fram argumenta dine istaden for å fortsettje roinga? Du har fleire gongar blitt oppmoda om å komme med kva som er dårleg argumentasjon for at shakespeare skreiv shakespeare. Så kva er argumenta mot det?