View Single Post
Nawesome
Provo's Avatar
Crew
Sitat av Intervett Vis innlegg
At det er debunket betyr ikke at det er allment akkseptert. Jeg hevdet heller ikke noe slikt.
Vis hele sitatet...
Hva er det du ikke hevdet? Du skrev, og jeg siterer igjen: 1) "det er nok ikke mange historikere og litteraturvitere som tror på Shakespeare" og 2) "[d]en allment akksepterte forklaringen om dikteren er debunket på mange punkter".

Påstand 1 er så riv ruskende tullete gal at det er vanskelig å sette ord på det. Artikkelen du selv linket til sier det stikk motsatte av dette i første avsnitt.

Påstand 2 er totalt urimelig. Hvis den var debunket (def, Oxford: expose the falseness or hollowness of (an idea or belief); def, Merriam-Webster: to expose the sham or falseness of) så ville det åpenbart vært allment kjent, og det ville vært et stort problem og en omfattende pågående diskusjon blant litteraturhistorikere, noe det ikke på noen måte kan sies å være. Videre kom du ikke med et eneste eksempel på hva som er debunket, selv når du ble direkte oppfordret til det.

Sitat av Intervett Vis innlegg
For at vi skal ha noe mer saklig å snakke om ønsker jeg at du i det minste ser den youtube-videoen jeg lenket til.
Vis hele sitatet...
Jeg gidder normalt ikke å argumentere gjennom videoer. Enten argumenterer man på egenhånd, eller så dropper man hele diskusjonen. Å kaste bort andre menneskers tid på å kreve at de må se – ofte meget lange – videoer, er frekt, og vanligvis noe jeg overser. Men denne gangen gjorde jeg et unntak, siden den kun var 5 minutter lang. Og sannelig ble jeg skuffet, som jeg har blitt alle andre ganger jeg har gjort unntak på dette. Ikke et knepp av hva denne mannen sier er ikke allerede nevnt i Wikipedia-artikkelen, og tiden brukt på å se den var fullstendig bortkastet. Hva i alle dager var det du trodde denne videoen skulle tilføre diskusjonen?

Sitat av Intervett Vis innlegg
Nå var det altså ikke det jeg gjorde. Jeg stilte deg kun spørsmål om du hadde lest nok. Spørsmålsteknikken er ikke tatt i bruk om shakepeare men var spørsmål om deg deg, slik at jeg kan vite hva jeg kan bruke av referanser i videre argumentasjon.
Vis hele sitatet...
Når du ble beskyldt for "JAQing off" så var nok det med tanke på de ledende påstandene dine, og ikke spørsmålet om jeg hadde lest nok. Påstandene er riktignok ikke i spørsmålsformulering, men prinsippet består. Påstander om at vanlige folk ikke gidder å bry seg om bevis, påstander om at den allment aksepterte "teorien" er debunket, påstander om at tilhengere av denne teorien er overtroiske, også videre, er åpenbart ledende.

Sitat av Intervett Vis innlegg
Jeg mener bare at det er naivt å tro noe bare for det er en såkalt "etablert" sannhet.
Vis hele sitatet...
Min påstand er at alt arbeid signert av Isaac Newton er skrevet av hans hemmelige og veldresserte sjimpanse. Hvis du tror noe annet bare fordi det er en såkalt "etablert" sannhet, og ikke kan entydig bevise at jeg tar feil, er du naiv.
Sist endret av Provo; 8. mars 2012 kl. 23:14.