View Single Post
Dokumentet av interesse her er skifteattest. Det er det som bekrefter hvem av pårørende til avdøde som er gitt fullmakt til å håndtere alle sånne formaliteter relatert til arv all den tid det er et privat skifte.
Hvis Binance er så usesriøst at de ikke kan være behjelpelig er det vel bare å gjenopprette passord å ta kontroll over konto. Det er en del av skifte i dag å ta over avdødes digitale liv som alt annet.
Sist endret av Dough; 1. august 2021 kl. 13:38.