View Single Post
Sitat av knert1 Vis innlegg
Metkel?
Vis hele sitatet...
Ja.
Att de overvåket digital kommunikasjon og rom var jeg ikke klar over.

Det jeg i utgangspunktet ville frem til var att å lytte på noen er ett
verktøy som er lettere å få gjennomslag for en f.eks. å avlytte telefon
eller å installere kamera/mikrofon i biler eller leiligheter.