View Single Post
Det er nok både en psykisk og fysisk toleranse som kommer av til dels det flere har nevnt her; mennesket er et vanedyr og man blir også vant til rusen. Man vet også at det skjer fysiske endringer i hvordan stoffene tas opp i kroppen, når de inntas over lengre tid. Mange faktorer som spiller inn her