View Single Post
Du kan ikkje ha rettigheter til ideer. Du kan patentere prosesser, og ha opphavsrett på ein implementasjon.