View Single Post
Sitat av PsuedoVitenskap Vis innlegg
ADHD er først og fremst psykogent og ikke hjerneorganisk. Det er ingen vitenskaplig dokumentasjon som viser at ADHD skyldes en kjemisk ubalanse.
Vis hele sitatet...
Det du påstår er rett og slett fullstendig feil.

Ikke bare finner man at hjernens anatomi (gitte avvik fra normalbefolkningen) er assosiert med ADHD, men man har til og med klart å identifisere noen gener som er assosiert med lidelsen. Gener som påvirker hvordan dopamin fungerer i hjernen. Samt mye mer. Det er definitivt ikke psykogent. Du kan starte å lese feks dennehttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4768532/

Nå er ADHD en svært kompleks lidelse og både påvirkninger fra kjemikalier, problemer før under og etter fødsel, diett og oppdragelse kan være medvirkende årsaker. I tillegg til genetikk.

Når det er sagt så er det slik at all den tid man ikke klarer å definere en medisinsk test som med en viss sikkerhet kan fastslå diagnosen, så må man basere seg på å diagnostisere på bakgrunn av symptomer. Det betyr IKKE at man ikke antar at det ligger en hjerneorganisk dysfunksjon bak - noe som måtte vært tilfellet om man skulle kunne kalle ADHD en psykogen lidelse. Og siden denne symptomlisten som beskriver ADHD også kan beskrive andre lidelser (kjente eller ukjente for psykiatrien) så skjer det garantert diagnostiseringer som resulterer i at en andel mennesker uten denne hjerneorganiske dysfunksjonen får diagnosen ADHD. Her kunne man muligens i noen tilfeller snakke om en slags "psykogen ADHD", men det kan like gjerne være en ren feildiagnostisering eller en annen lidelse som ikke passer inn i de arbitrære, menneskeskapte kategoriene (i form av diagnoser) man finner i psykiatrien.

Nå er psykogene lidelser like alvorlige som andre lidelser, men det gir liten mening å spre feilinformasjon om en lidelse som plager så mange mennesker.