View Single Post
Sitat av Tôtlematin Vis innlegg
"ADHD er mye dypere rotet enn at man har problemer med "uro, konsentrasjon og impulsivitet". Det blir like overfladisk som å påstå at hovedproblemet med tourettes er ticks." ������
Vis hele sitatet...
Nå er de tre faktorene helt klart tegn på ADHD, men uten å forstå hvorfor disse oppstår og at det som ligger bak fører til vesentlig mer enn bare disse tre lett synlige faktorene så har man ikke skjønt hva ADHD er. Og man står i fare for å diagnostisere noen med ADHD som kan skyldes andre ting som også gir uro, konsentrasjonsproblemer og impulsivitet i varierende grad.

Det er veldig mye man ikke vet om ADHD, men at det skyldes en kjemisk ubalanse i hjernen (primært dopamin) som forstyrrer eksekutive funksjoner virker rimelig klart. Dette er dirigenten i hjernen, den som får deg til å bruke hjernens funksjoner til å motivere deg til mål langt fram i tid, til å opprettholde motivasjon, til å endre adferd for å nå disse målene, til å planlegge hensiktsmessig. Her kommer selvsagt styring av konsentrasjon og å handle rasjonelt og ikke på impuls inn, men det påvirker også evnen til å planlegge og gjennomføre komplekse oppgaver, til å regulere følelser og mye mer. Bak alt dette lurer også begrepet motivasjon - der andre klarer å holde fokus og å gjennomføre noe fordi de har en motivasjon langt fram i tid, klarer å opprettholde denne motivasjonen hele veien (feks å gjennomføre et studie) og å regulere seg selv (handle rasjonelt) på bakgrunn av denne motivasjonen så er det noe som svikter når det kommer til denne måten å bruke motivasjon på hos folk med ADHD. For det er ikke svikt i evnen til å konsentrere seg om noe som er problemet for folk med ADHD, det er svikt i evnen til å styre denne konsentrasjonen og der spiller motivasjon en viktig rolle. Det ser man feks ved at folk med ADHD kan fungere helt normalt dersom de holder på med noe som de synes er veldig interessant, noe som belønner dem der og da og ikke om 2 uker eller 3 år. Det er komplekst dette, og jeg har langtfra grepet om alt, men en av verdens fremste forskere på området, Russel Barkley, har mange interessante forelesninger på YouTube, feks.

Poenget mitt med tourettes (som er en beslektet sykdom med problemer i de samme systemene i hjernen) er at folk har en tendens til å tro at ticksene er selve sykdommen. Det kan det forsåvidt være, men for mange er det bare det mest synlige symptomet. Tvangstanker er veldlg vanlig, ADHD er også relativt vanlig og andre forstyrrelser som kan tilskrives forstyrrelser i eksekutive funksjoner.

Nei jeg var litt kjapp i svingen, forstår at den ikke er ny, men er vel ikke like mye utbredt som Metylfenidat?
Vis hele sitatet...
Det stemmer. Noen av grunnene er beskrevet i artikkelen.

Gode poenger Lidran. Men er det så dårlig forsking på adhd?

Hva kan være alternativ behandling til ukonsentrert og impulsiv oppførsel?
Vis hele sitatet...
Jeg angrep vel ikke først og fremst forskningen, men at helsepersonell ikke er oppdatert på denne. Når det kommer til forskning på medikamentell behandling så er det imidlertid sørgelig tynt. Spesielt når det kommer til langtidseffekter (både om effekten avtar og evt langtidsvirkninger). Det er gjort få og små kontrollerte studier og for voksne er det ekstra tynt. Problemet, slik jeg forstår det, er at det er snakk om gamle, rimelige medisiner som ikke er patentbeskyttet noe som gjør at det rett og slett ikke er penger i det. En skikkelig studie koster mange, mange titalls millioner kroner å gjennomføre.

Behandling er nå en ting, men det er kanskje vel så viktig med tilrettelegging. At man på jobb sørger for at man blir fulgt opp hyppigere enn andre, dele opp større arbeidsoppgaver i mindre delmål som blir fulgt opp etterhvert, feks. Eller at man velger en jobb hvor slikt ikke er så aktuelt.

Kognitiv terapi kan hjelpe, men jeg ser på det mer som en kontinuerlig prosess - noen som du forholder deg til og må svare til relativt hyppig. Det kan motivere og hjelpe til med å dele også daglige gjøremål opp i delmål og når noen sjekker om det blir gjort neste uke så øker sjansen for at det blir gjort. Jeg har ingen tro på særlig grad av varig endring denne veien - det blir mer som en krykke. En krykke som dessverre blir vanskeligere og vanskeligere å få i det offentlige slik psykiatrien har utviklet seg nå.

Det finnes også noen dataprogrammer som skal hjelpe til med å bedre en del av de eksekutive funksjonene. Cogmed er vel det mest kjente og det er studier som viser at det har effekt hos voksne med ADHD. Det er imidlertid, slik jeg tolker det, ikke forsket nok til at man kan konkludere med noen grad av sikkerhet.

Selv skulle jeg sjekke meg for adhd i voksen alder, men droppet det da ho (som også var helt ny i feltet) skulle ha samtaler med min mor.
Vis hele sitatet...
Det høres ikke bra ut. Jeg regner med du har dine grunner og dersom du forklarte disse til behandleren så må jo denne søke andre løsninger for å nøste opp i barndommen. Det er ikke noe krav om at man må snakke med mor eller far, men det kan jo ofte gjøre jobben enklere og resultere i en sikrere diagnose.