View Single Post
De kan sitte på beslaglagt materiale fram til dom eller henleggelse. Det kan med andre ord ta litt tid før du ser den telefonen igjen.

De kan nekte innsyn i sakens dokumenter hvis det kan skade etterforskningen i din eller i andre saker. Så det er vanlig at de holder kortene tett til brystet fram til saken er ferdig etterforsket og de har tatt ut tiltale, eller henlagt. Hvis den henlegges skal det veldig mye til for at du ikke får alle dokumentene.

De kan ta beslag i midler som de mistenker stammer fra en kriminell handling, feks ransutbytte eller fortjeneste fra narkotikasalg. De hadde sannsynligvis enda hatt pengene dine hvis du ikke hadde hatt kvittering.