View Single Post
Er du ute etter dokumentene eller vil du bare gi dem en lærepenge fordi de ikke har orden i sakene og det går ut over deg?

Hvis du vil ha dokumentene så krev innsyn etter straffeprosessloven § 242. Hvis de nekter kan advokaten be retten pålegge politiet å gi det ut etter samme paragraf. Hvis de nekter er det brudd på tjenesteplikten og du kan anmelde forholdet til spesialenheten for politisaker.

Hvis du vil "starte mediesirkuset" så er det greit å snakke med advokaten først for å få avklart "om og hvordan" du har en sak. Ikke alle i media hopper når man ønsker det og de vil ofte ha mer informasjon enn det du er villig til å gi før de publiserer. Får du advokaten med på laget er de mer villig til å publisere med en gang siden advokaten har ansvar for at det ligger en sak i bunn.