View Single Post
Det stemmer! Rosa å blå har en egen uskyld over seg. Er ikke bare der det er leveringsvanskeligheter. Samme med Subutex vet jeg. Har vi spist opp alt sammen. Har farmasien begynt å spise av lasset, eller er det også krigen i ukraina sin feil dette også. Eller er det rett og slett et gammelt triks pusherne brukte for å få opp prisene. Tilbud og etterspørsel…….