View Single Post
Er ingen stor ekspert, men med den telefonen der så tror jeg det faktisk fort kan lønne seg å kjøpe ny istedenfor å fikse skjermen. Tror skjermen er sånn godt over halve verdien på den modellen.