View Single Post
BRAND ∞ STRONG
I de årene jeg jobbet med barn så jeg ganske mange familier gå i oppløsning og det de ofte hadde til felles
var at dette ble en slags "konkurranse" mellom foreldrene om hvem som kom best ut av det, fikk med mest verdier,
best sted å bo, beholde felles venner etc., det var ikke akkurat pent å se på og jeg opplevde bla. at foreldre ringte
meg privat for å prøve å sette den andre i dårlig lys.