View Single Post
Prima Materia
Tarm's Avatar
611
2mg er ikke en megadose , selv om du ikke tåler en Drit betyr ikke det at andre er like svak som deg.