Tråd: ADHD
View Single Post
Skal til privat psykiater selv å spørre om prøve ut annen medisin en ritalin