View Single Post
RedPanda standing by
robhol's Avatar
Du får gjøre sånn som noen folk har gjort med lys o.l i hjemmene sine: offentlig ekstern kontroll...