View Single Post
1 ukes forbruk hvis du kun har dokumentasjon på behovet fra Spania. 30 dagers forbruk hvis du i tillegg har en legeerklæring fra Norge.
https://legemiddelverket.no/import-o...e-virkestoffer