View Single Post
……………………………………………………
192
De scanner alle pakker nå har jeg hørt.