View Single Post
Sitat av Alge Vis innlegg
Nei, ikke nødvendigvis. Om du er tatt for bruk en gang for så lenge siden så er det legen som vurderer om du må stå på pissings i 6mnd eller om det holder med en ren prøve.
Vis hele sitatet...
Nope, politiet som bestemmer dette
Har nettopp vært gjennom det selv.
Man får brev fra politiet som avslår søknad om førerkort & krever reine pisseprøver i 6mnd pga dette. Etter det sender legen inn 6mnd reine prøver, også godkjenner politiet dette forså og sende videre til vegvesenet som da godkjenner vandelen din slik at kjøreskolen får bestilt oppkjøring til deg.