View Single Post
God når det gjelder
Carmex's Avatar
Bot blir det uansett om du er over kriminell lavalder, men vanskelig å spekulere i konsekvenser uten å vite hvor gammel du er.