View Single Post
Testoboostere vil nok ha noe effekt på mengden serum-testosteron noe de selvfølgelig reklamerer heftig for, men (og dette er et stort MEN) den forholdsvis lave økningen som du oppnår ved bruk av disse produltene vil ha absolutt ingenting å si for hverken økning i muskelmasse, libido eller andre testosteron-relaterte kroppslige forandringer.
Som Blastabel sier uten å ta testoboostere som du enten må få av lege eller kjøpe illegalt, er den absolutt beste metoden sunt og variert kosthold og (tung) .styrketrening, samt å opprettholde en lav fettprosent (innenfor normalen < 19%).