View Single Post
Jeg forstår det sånn at det her er snakk om muntlig tolking og ikke tegnspråktolk. Vi kan ikke gå ut fra at det stemmer at du har lovfestet rett til tolk, for eventuell rett til tolk er situasjonsbetinget. Det finnes ingen generelle hjemler som gir en ubetinget rett til muntlig tolk i sosiale situasjoner. Vi må derfor vite mer om bakgrunnen før vi kan si noe som helst om du er på bærtur eller ikke.