View Single Post
Man får ikke tolk av staten for sosiale sammenkomster. I en sånn sammenheng er det mer naturlig at alle snakker engelsk sammen istedet for at noen snakker norsk og noen snakker russisk for eksempel.

Tolk er noe du kan få i for eksempel en straffesak, i kontakt med helsepersonell og myndigheter og i forbindelse med forvaltningssaker hos Nav og lignende.

https://www.imdi.no/tolk/hva-sier-lo...-bruk-av-tolk/