View Single Post
Trådstarter
7
Hei!
Helt glemt av å gi en update.


Jeg klagde til Politidirektoratet etter at vedtaket ble opprettholdt fra første uttalelse til Sør Vest Politidistrikt.
Brukte en god advokat fra området, og ba han skrive en klage på vegne av meg og gi meg en beskjed dersom det hadde gått over 3 arbeidstimer (for å holde utgiftene mine minimale).
Han skrev klage på vegne av meg, og sendte denne inn. Jeg ville også få frem noen av mine synspunkter og sendte typ to a4 sider med klage i tillegg til den fra advokat.

Så var det bare å vente. Fikk beskjed om at behandlingstiden vanligvis var rundt 6 måneder.

Ringte selvfølgelig noen ganger for å prøve og få noe fortgang i prosessen, hjalp selvfølgelig ikke haha.

Etter 6 mnd ringte jeg igjen, og lurte på hvorfor jeg ikke hadde fått svar (dette var starten av desember), hun jeg snakka med hos POD var ikke sikker og purret videre til ansvarlig avdeling.

Etter nesten 7 mnd får jeg brev i posten med svar på vedtaket, dette var 23 desember. I vedtaket står det:
"Etter en konkret vurdering av sakens opplysninger samlet sett har Politidirektoratet under tvil kommet til at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at klager har et forbruk av narkotika som tilsier at han er uskikket til å føre motorvogn"

"Klagen tas under tvil til følge."

Så jeg fikk lappen tilbake! I klagesaken sendte jeg kontinuerlig inn rene urinprøver i perioden behandlingstiden pågikk, så hadde nesten 6 mnd rene urinprøver vedlagt.

Advokat utgiftene blir sendt til Politidirektoratet som må dekke disse, og jeg kunne kjøre til vegvesenet og hente ut midlertidig førerkort!