View Single Post
Watching you
vidarlo's Avatar
Donor
Sitat av Anonym bruker Vis innlegg
Her er greia: vil du bruke stoff og ikke bli straffet?
Start som politiker, gjør en god jobb og kom deg i posisjon til å endre loven.
Ikke start i feil ende med å bryte de reglene som står i dag. Man velger ikke selv hvilke lover som gjelder for seg.
Vis hele sitatet...
Sukk.

Du ignorerer fullstendig den sentrale problemstillinga.

Regelen om edruskap er meint å fange opp bilførarar som grunna omfattande rusbruk ikkje er skikka til å køyre bil i heile teke. Tenk alkoholiker som treng ein sekspakning for dag for å fungere.

Den er i utgangspunktet rusmiddelnøytral.

Straffa for å bruke hasj er stortsett bøter, og det er heimla i straffelova og legemiddellova. Men reaksjonen med å inndra førerkort er formelt sett ikkje straff, men eit enkeltvedtak, og det er brukt i strid med lovgjevar (Stortinget) sine intensjonar.

Det handlar litt om prinsippa bak ein rettsstat. Og domstolane og sivilombodsmannen har kritisert politiet for bruken sin av den aktuelle paragrafen, utan at politiet ser ut til å ha tatt kritikken spesielt alvorleg.

Om du meiner det er uproblematisk at politiet set seg opp over lovgjevar og kontrollinstansar så får det vere di sak. Mange jurister vil nok finne problem med oppførselen.

Sitat av Anonym bruker Vis innlegg
Så i en slik "politistat" blir folk som jeg "mest lik" av alle. Deilig tanke.
Vis hele sitatet...
First they came for the socialists, and I did not speak out—
Because I was not a socialist.

Then they came for the trade unionists, and I did not speak out—
Because I was not a trade unionist.

Then they came for the Jews, and I did not speak out—
Because I was not a Jew.

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.
Sist endret av vidarlo; 17. mai 2019 kl. 21:29. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.