View Single Post
Merkelige konklusjoner du drar. Jeg er ikke bedre enn andre og heller ikke mye verre slik du later til å tro. Forsøker å holde meg innenfor lover og regler, fyi narkolovgivningen bryter jeg ikke. Jeg har heller ingen interesse av eller ønsker å jobbe for å endre vår narkotikalov. Ikke har jeg ambisjoner eller planer om å bli politiker, like lite som jeg vurderer en karriere som stoner, narkolanger eller smugler.

Men jeg har gangsyn nok til å se når ting har kommet virkelig skjevt ut, slik som at vi gir politiet tillatelse til utøvende og dømmende makt. Det er et vepsebol som vi aldri skulle åpnet og vi må virkelig rette opp den feilen raskest mulig før den sprer seg til andre områder og på sikt fører oss nærmere og nærmere å bli en politistat framfor en rettsstat.

Vel at du ikke bryter lover og regler betyr jo ikke at du automatisk unngår å bli straffet som en kriminell selv om du ikke er det sålenge dømmende er makt er den samme som utøvende. Kanskje det ikke skjer deg idag når vi kun gitt dømmende makt til politiet i førerkortsaker, men hva skjer om de får utvidet mandat og kan "dømme deg" til straff uten rettergang? Worst case så kan du være 100% uskyldig i en sak og likevel bli straffet sålenge det er en tilfeldig tjenestemann som også er dømmende makt.

Skremmende at du ikke ser at dette kan eskalere.